บริการเช่าสินค้า

บริการเช่าสินค้า


โปรโมชั่นพิเศษเดือนกันยายนอัตราค่าบริการเช่าจอ LED Full Color Display (Indoor/Outdoor)


 

ระยะเวลาเช่า ขนาดจอ LED Full Color Display
6 - 12 ตรม. 13 - 36 ตรม.  37 - 100 ตรม. 100++ ตรม.
1 - 7 วัน 3,500 บาท/ตรม. 3,300 บาท/ตรม. 3,000 บาท/ตรม. 3,000 บาท/ตรม.
7 - 14 วัน 3,300 บาท/ตรม. 3,000 บาท/ตรม. 2,800 บาท/ตรม. 2,500 บาท/ตรม.
15 - 30 วัน 3,000 บาท/ตรม. 2,800 บาท/ตรม. 2,500 บาท/ตรม. 2,300 บาท/ตรม.
31 วัน ขึ้นไป 3,000 บาท/ตรม. 2,500 บาท/ตรม. 2,300 บาท/ตรม. 2,000 บาท/ตรม.

หมายเหตุ: 

  • อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการต่อวันสำหรับการเช่าจอ LED P3.9 - Indoor และ จอ LED P4.81 - Outdoor ในวันแรกเท่านั้น
  • ในการเช่าจอตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการจะลดลงครึ่งหนึ่ง จากราคาที่ระบุในตารางด้านบนนี
  • ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง