Smart Classroom

 

Smart Classroom

นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรฐานระดับสากลปฏิวัติห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย มีระบบเครื่องมือให้ผู้สอนสามารถสรรสร้างการสอนตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ผู้เรียนสามารถที่จะเข้ามาเรียนแบบสดหรือทบทวนการสอนย้อนหลังได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน โดยผ่านหน้าเว็บหรือแอพพลิเคชั่นมือถือ รองรับการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบสถานะการเรียน เกรด วิชาเรียน ห้องเรียน ตารางเรียน/สอบ และยังสามารถแจ้งเตือนให้เข้าเรียน/สอบ อีกทั้งสามารถดูหนังสือเรียน วิดีโอประกอบการเรียน วิดีโอเรียนย้อนหลัง ตลอดจนเข้ารับชมการเรียนแบบสดได้  ในขณะที่ผู้สอนสามารถติดตามการเรียน สั่งการบ้านก่อน/หลังเรียน ของผู้เรียนได้ เป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 

Smart Classroom ใช้งานง่าย ผ่านเครื่อง All-in-one Touch Screen ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และยังสามารถรองรับการนำเข้าสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น กล้องวิดีโอ เครื่องฉายภาพแบบ interactive และเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย เป็นต้น จึงทำให้สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

 

รูปแบบการนำเข้าภาพและเสียง

สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภาพ และเสียงจากแหล่งภายนอกได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การนำเข้าโดย Port HDMI, Port SDI และ Port RJ45 เพื่อนำมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

ระบบบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำภาพและเสียงที่ได้รับจากภายนอกและภายในตัวเครื่องมาบันทึกได้หลายรูปแบบ และหลายแหล่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพเดี่ยวหรือผสมสัญญาณภาพ (Video Mixing) ซึ่งรูปแบบการผสมสัญญาณภาพสามารถเลือกรูปแบบได้ทั้งแบบ Picture-in-picture หรือ Picture-and-picture โดยไฟล์ที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ mp4 รองรับการเปิดไฟล์ได้จากหลากหลายอุปกรณ์อาทิเช่น โทรศัพท์ โน๊ตบุ๊ค แท็ปแลต เป็นต้น  และสามารถนำเนื้อหาจากมาเผยแพร่ได้ในช่องทางวิดีโอทูป (web portal) หรือระบบบริหารจัดการรูปแบบอื่น เช่น Moodle Social Network และ website ของหน่วยงาน และยังรองรับการถ่ายทอดสด (streaming) อีกด้วย

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 0-21386686