Maintenance Service Agreement

Maintenance Service Agreement

บริษัท แอมมิที เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีปณิธานแห่งความมุ่งมั่นในการให้บริการหลังการขาย MA (Maintenance Agreement Service) เพื่อให้อุปกรณ์ของลูกค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การตรวจเช็ค>การซ่อมแซม>การบำรุงรักษา รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน ซึ่งบริการหลังการขายของเรามีหลายระบบ อาทิเช่น 

 
ทำไมต้องใช้บริการ MA?

  • เพื่อยืนอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันตามปกติ

  • ช่วยลดภาระให้กับบุคลากรที่ดูแลระบบแบบภาพรวม

  • ได้รับการบำรุงรักษาอุปกรณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ไม่เสียเวลาส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ: กรณีรีบด่วนลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้ที่ : 0851357523 (คุณโก๋) 0618595628 (คุณบลู)

E-mail : support@amitytech.co.th

*เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมคำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ *