Laser DLP Video wall

Laser DLP Video wall

Laser DLP คือ ซีรี่ย์วีดีโอวอล์ลจาก Delta เป็นนวัตกรรมเลเซอร์ไดโอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงานและให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน มาพร้อมกับระดับความสว่างที่สูงกว่าวิดีโอวอลล์ทั่วไป จอแสดงผลมีความละเอียดแบบ Full HD (1920 x 1080) มีให้เลือกใช้หลายขนาด อาทิ 50”, 60″, 67″, 70” และ 80” และเป็นวีดีโอวอล์ลมีความสว่างสูงที่สุดในวงการอุตสาหกรรมวิดีโอวอลล์ ด้วยค่าลูเมนส์ที่ 2,400 ลูเมนส์

 

 

Slim Laser Series

Full HD Laser Video wall

50” Xtra Slim Laser Video wall

60" Xtra Slim Laser Video wall

70" Xtra Slim Laser Video wall

80" Xtra Slim Laser Video wall

 

 

Xtra Slim Laser Series

Full HD Laser Video wall

60” Rear Access Laser Video wall

70" Rear Access Laser Video wall

80" Rear Access Laser Video wall

 


Brochure Download: Laser DLP Video wall